Sauber Chemicals - Wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarka odpadami, które nabyliśmy w trakcie wieloletniej pracy w EU, a szczególnie w krajach skandynawskich.

SAUBER CHEMICALS ATUTY

Dostarczamy szeroki zakres usług gospodarowania odpadami
DOŚWIADCZENIE
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarka odpadami, które nabyliśmy w trakcie wieloletniej pracy w EU.
TRANSPORT
Posiadamy stosowną umowę z firmą Trans EU na przewóz każdego rodzaju asortymentu, jak i odpadu.
PRODUKTY
Sauber Chemicals to nie tylko gospodarka odpadami. Wytwarzamy również własne produkty.
NIEBEZPIECZNE ODPADY
Posiadamy odpowiednie decyzje i certyfikaty na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi.


   
 

Sauber Chemicals O NAS

Główne kierunki firmy to: produkcja chemii przemysłowej i gospodarka odpadami.
img

O NAS


Spółka zajmuje się produkcją rozpuszczalników, bejcy do drewna, oraz szeroko pojętym pośrednictwem w zakresie surowców i półproduktów chemicznych.


Następną gałęzią firmy jest gospodarka odpadami i odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Szczególnie specjalizujemy się w unieszkodliwieniu, recyklingu, asenizacji tak zwanych odpadów niebezpiecznych. Posiadamy stosowne decyzje, oraz szereg umów konsorcjum z oczyszczalniami, oraz z zakładami unieszkodliwiania odpadów, bądz recyklingu co pozwala nam na przyjęcia każdego kodu odpadu.


W tak zorganizowanym przedsiębiorstwie łączymy odzysk odpadu wraz z produkcją, co stawia naszą firmę o krok przed konkurencją.

MĄDRZE GOSPODARUJ ODPADAMI

Zadbaj o środowisko poznaj naszą ofertę

Sauber Chemicals - Wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarka odpadami, które nabyliśmy w trakcie wieloletniej pracy w EU, a szczególnie w krajach skandynawskich.